Bulgaria
The recognitionyoudeserve_

Политика Grand care

Политики на хотела

 

GRAND CARE - БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

Здравето и благополучието на нашите гости, членове на екипа и всички, които посещават нашия хотел имат абсолютен приоритет.

Ние следваме препоръките и указанията на СЗО и местните здравни власти, и предприемаме всички необходими предпазни мерки за работа.

Високите стандарти за почистване са развити в цялостна хигиенна стратегия, включваща допълнителна дезинфекция и правила за намаляване риска от заразяване.

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛА

 • Непрекъснато обучение и инструктаж в новата концепция за хигиена, на членовете на екипа
 • Специализиран кризисен екип от ръководители на отдели, които да наблюдават и контролират изпълнението на всички мерки.

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗПОПАСНОСТ ПРИ ПОСРЕЩАНЕ НА РЕЦЕПЦИЯ

 • PVC протектори на рецепцията
 • Дигитално представяне на информацията за хотела
 • Безконтактни услуги - онлайн регистрация, безконтактно плащане, онлайн менюта.

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ВИ

 • Комплект консумативи за гости (при поискване) - ръкавици, маски и дезинфектант за ръце за еднократна употреба
 • Редовна дезинфекция и почистване на критичните точки в хотелските стаи - дръжки на брави, дистанционно TV, телефон, мини бар, дръжки на чекмеджета и градероби, ключове и контакти, санитарни инсталации в банята
 • Увеличаване честотата на дезинфекция на всички често докосвани повърхности в обществените зони - бутони асансьори, парапети, коридори, брави на врати, санитарни помещения, багажно помещение и др.
 • Дезифектанти за ръце, налични във всички обществени зони.
 • Обучение на персонала от професионални доставчици на продукти за почистване и хигиена (Ecolab, Diversy)

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЗАВЕДЕНИЯТА НА ХОТЕЛА

 • Меню с QR код за всички заведения.
 • Дезифектанти за ръцете, налични пред всички заведения. 
 • Изцяло ваксинаран обслужващ персонал. 

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ

 • Следват се ограниченията и указанията от местните власти в конферентните зали.
 • Редовна дезинфекция и почистване на критичните точки в конферентните и банкетни зали
 • Дезифектанти за ръце, налични пред всички зали
 • Виртуален 3D конфигуратор на залите за събития
 • Изцяло ваксинаран обслужващ персонал
© 2004-2024 Гранд Хотел София.

Уебдизайн от Desart Studio.

chevron-down